Kalendarium 2021

I skrivande stund – slutet av mars 2021 – kan vi inte med någon realism planera några aktiviteter före sommaren. När smittläget förbättras drar vi igång vår verksamhet igen och då kommer här att publiceras vad som är på gång.