Testsida – anmälan Vårsalongen

Jag godkänner villkoren för deltagande

Jag godkänner att Vaxholms konstförening sparar mina personuppgifter

Jag godkänner att mitt namn publiceras på konstföreningens hemsida

Jag betalar anmälningsavgiften 250 kr efter att jag fått ett mail med besked om plats samt betalningsinformation