Årsmöte 2021

Föreningens årsmöte äger rum den 13 mars kl. 15.00. I år sker det digitalt, via mötesverktyget Zoom. För att kunna delta i mötet och vara röstberättigad ska du ha betalat in medlemsavgiften 2021.

Fyll i formuläret för att anmäla dig till årsmötet 2021. Anmäl dig senast 9 mars!

Under formuläret hittar du länkar till årsmöteshandlingarna.

  Jag anmäler mig härmed till konstföreningens digitala årsmöte 2021

  Jag är medlem, och jag har betalat medlemsavgiften för 2021

  Jag godkänner att Vaxholms konstförening sparar mina personuppgifter

  Årsmötets dagordning

  Verksamhetsberättelsen för 2020

  Bokslut

  Revisionsberättelse

  Förslag till budget 2021

  Valberedningens förslag

  En liten introduktion till videomötesverktyget Zoom