Årsmöte 2024

Konstföreningens årsmöte hålls onsdag 6 mars kl. 18.30 i Sessionssalen, Vaxholms rådhus.

Alla medlemmar är välkomna till vårt årsmöte på Rådhuset. Efter sedvanliga förhandlingar bjuder föreningen på Micaela Lodéns populära föreläsning om Rådhusets historia.

Ingen föranmälan.

Mötets dagordning

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023

Valberedningens förslag