Fritz von Dardel – 1800-talskonstnär med Vaxholmsanknytning

Fritz von Dardel (1817-1901) kom från en ursprungligen schweizisk adelsätt. Fritz var konstnär, militär, ämbetsman och hovman i Karl XV:s inre krets. Magnus Västerbro omnämner honom i sin bok Svälten (2018) som en av flera som försökte förmå konungen att visa ett större engagemang för sina svältande undersåtar nödåren 1867-1869.

Den mycket välkände konstnären Nils Dardel (1888-1943) var sonson till Fritz.

Fritz von Dardel blev känd för sina akvareller och teckningar av personer och händelser vid hovet eller under kungens resor, folklivsbilder samt litografier. Hans dagböcker som utgavs postumt är skrivna på franska och översatta och redigerade av hans söner.

Akvarellen på konstföreningens hemsida (startsidan), Motiv från Vaxholm, är gjord av von Dardel.

Montebello

Han arrenderade från 1877 den pampiga sommarvillan Montebello av Bogesunds ägare von Höpken. Montebello låg på Tenö strax utanför Vaxholm och hade byggts på 1860-talet. Huset revs 1917.

 Villans husgrund finns kvar än idag.  Runt omkring grunden finns spår av den park som omgav villan; den består till största del av ädellövträd som alm, ek och lind. Platsen är lättåtkomlig för Vaxholmsbor och ett trevligt utflyktsmål – se väganvisning längst ner på sidan!

von Dardels stora familj tillbringade under 1800-talets två sista decennier det mesta av sina somrar ute på Montebello.  Promenader, bad, tennis och krocket varvades med fisketurer, picknickutflykter och besök i Vaxholm och på Rindö. Fritz själv försummade inga tillfällen att teckna och måla, gärna på verandan eller i trädgården.

Här ser vi ett foto, en akvarell och två teckningar av Fritz von Dardel som visar hur livet på Montebello kunde te sig.

[modula id=”1619″]

Mer om von Dardel (fransk läsövning) och en stor mängd målningar och teckningar av honom hittar man här: http://dardel.info/famille/artistes/FritzDardel/

Nordiska Museets och Skansens årsbok Fataburen 1977 är en hel liten skrift om Montebello. Den utgör trivsam läsning med livfulla beskrivningar av sommarlivet på Montebello, idylliskt för Fritz med familj men slitsamt för tjänstefolket. Den är nedladdningsbar som pdf här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1298114/FULLTEXT01.pdf

Gör en utflykt till Montebello!

Från Vaxholm: Åk över Pålsundsbron och parkera vid Tenö lada. Följ det rödmarkerade motionsspåret och orientera dig fram till det gula krysset på kartan. GPS-koordinater: (59.39654°, 18.327093°). Tag med kaffetermos och sittdynor, sätt dig på den gamla husgrunden och känn historiens vingslag!

Montebellos husgrund, foto från 2019
Montebellos husgrund, foto från 2019