Till dig som är medlem

Fram till sommaren 2019 har Vaxholms konstförening bara registrerat medlemmarnas postadresser. Med den nya hemsidan får vi också nya möjligheter att förbättra vår kommunikation med medlemmarna. Vi vill gärna därför som komplettering också ha din e-postadress, helst också telefonnummer. Vi räknar med att framöver kunna skicka över medlemsinformation per e-post (till alla som har en e-postadress). Det besparar oss både tid och portokostnader.

Vi uppmanar dig därför att på undersidan ”Befintlig medlem – komplettering av mina kontaktuppgifter” fylla i din e-postadress och ditt telefonnummer.

Anmäl ändrad postadress, e-post eller telefon på undersidan ”Befintlig medlem – ändring av mina kontaktuppgifter”.