Upphovsrätt till fotografier och konstverk

Upphovsrätt till konstverk gäller till och med utgången av det sjuttionde året efter upphovspersonens dödsår. När upphovspersonen avlider är det hans/hennes arvingar eller testamentstagare som övertar rättigheterna. För fotografier som inte är verk är skyddstiden 50 år från att bilden framställdes.

I de fall upphovsrätten är skyddad inhämtar vi konstnärens eller fotografens tillstånd för publicering.

Fotografier som visas på vår hemsida där fotografens namn inte visas har antingen överlåtits till föreningen av fotografen, eller så är de licenserade under Creative Commons med spridningsrätt utan att behöva ange fotografens namn (public domain). Se vidare Wikipedia om Creative Commons-licenser.