Hem

Bästa medlemmar och besökare till vår hemsida!

I vår skärgårdsidyll lever vi gott trots Covid19-tider och kan glädjas åt en prunkande växtlighet, vatten, vind och en värmande försommarsol. En sådan dag är stadsbilden sig lik med överfulla parkeringsplatser, flanörer och besökare på uteserveringarna. Skillnaden är att vi håller mer avstånd till varandra, dvs. i görligaste mån efterlever vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De vita båtarna går som vanligt enligt tabell ut till skärgårdens alla smultronställen och det värsta som kan hända är att man inte får komma ombord, eftersom fartyget är fullt redan från kajen vid Grand Hotel.

Vårens program – i konstens tecken – blev däremot mycket påverkat av den rådande pandemin, eftersom vi nödgades ställa in den ena aktiviteten efter den andra och nu har passerat tidpunkten för det allra sista inslaget. Nu får vi istället njuta av den sköna sommaren och alla de möjligheter till konstupplevelser som erbjuds i vårt avlånga land – i naturen, i svala konsthallar och på museer, som nu försiktigt öppnar igen.

Höstens program är lagt och kommer som vanligt att presenteras på hemsidan i mitten av augusti. Till alla medlemmar som uppgett sin e-postadress, skickas programmet i pdf-format. Foldern kan också hämtas på biblioteket eller på turistbyrån i Vaxholm. Styrelsens förhoppning är att kunna genomföra aktiviteterna med hänsyn taget till de då gällande rekommendationerna och att det står varje person fritt att sedan välja om man vill delta eller ej.

Tills dess – titta in under fliken ”vi tipsar” där vi lägger upp förslag till aktiviteter.

Med tillönskan om en skön sommar!            

Styrelsen för Vaxholms konstförening, juni 2020

Ullabritt Skeppstedt ordförande