Hem

Bästa medlemmar och besökare till vår hemsida!

Hastigt blev det alldeles fel att prata om den långa sommaren i nutid! Redan för flera dagar sedan åkte stadens juldekorationer och belysning upp på Hamngatan och flaggspelen ner. Den ljuvliga sommartiden blev lika snabbt till europeisk normaltid och med den försvann skymningstiden i ett djupt mörker redan vid femtiden. Potatis, äpplen och svamp är redan skördade och lagda i förråd. Naturen stillar sig och vi människor uppskattar kurandet med tända ljus och en härligt värmande gryta på bordet tillsammans med nära och kära.  Vi fortsätter att vara ansvarsfulla med avseende på Covid-19 genom att hålla avstånd, tvätta händerna e.t.c. men vi 70+ gläds lite extra åt att äntligen jämställas med övriga medborgare.

Med försiktighet har det varit och är fortfarande fullt möjligt att berika sig genom allehanda konstupplevelser. För oss Vaxholmsbor tar det endast en dryg timme att nå huvudstadens rika och varierande utbud tack vare de goda båtförbindelserna, vilket gör det extra tillgängligt. Det finns med andra ord ett gott alternativ till egen bil eller buss.

Det finns också några trevliga programpunkter kvar i konstföreningens höstprogram.  Se efter om det är något som lockar!

Vårprogrammet kommer att presenteras i mitten av januari 2021.

Den 7 november kommer styrelsen och valberedningen att hålla årets konstutlottning på Vaxholms bibliotek utan våra medlemmar närvarande till följd av FHM:s rekommendationer.  Det betyder att hela processen fram till dragningen har kunnat skötas digitalt tack vare vår webbredaktör och via vår hemsida. Vi ser dock alla fram emot att kunna samlas till utlottningen 2021!

Njut av hösten, unna dig det som berikar dig – håll Covid-19 på avstånd – så gott du kan!!!

Vaxholm den 27 oktober 2020

Varma hälsningar från oss i styrelsen genom

Ullabritt S ordförande