Hem

Bästa medlem och besökare till vår hemsida!

Vilken sommar!  … och den bara fortsätter. Hoppas att du haft glädje, kunnat njuta och varit frisk samtidigt som du visat varsamhet och respekt för de begränsningar som ”coronan” påbjuder.

Sist skrev jag om vår skärgårdsidyll – ja, visst ger den många härliga tillfällen till berikande upplevelser! Det vill förstås många njuta av och frågan är om inte denna sommar är ”all-time-high” för hemester-turismen i vår lilla stad. Sällan har glassköerna ringlat så långa, båtturerna – till följd av restriktionerna – varit så fullsatta att passagerare blivit kvar på kajen, restaurang-verandorna, parkeringarna, kajsofforna etc. utnyttjade maximalt som just denna sommar.  Folklivet blomstrar och för ett ögonblick kan man undra om pandemin är över.

Vaxholms konstförening ligger i startgroparna för en inspirerande höst i konstens tecken. Några aktiviteter är överflyttade från vårprogrammet och några nya har tillkommit. Kolla och gläds!

Så långt möjligt har vi i varje aktivitet beaktat de nu gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Sedan måste varje deltagare själv avgöra hur resan till och från ska ske på bästa sätt och om munskydd ska bäras.

Vi önskar våra medlemmar varmt välkomna till omväxlande och trevliga konstaktiviteter under hösten 2020.

Vaxholm den 19 augusti

Varma hälsningar

Ullabritt Skeppstedt

Ordförande