Hem

Bästa medlem och besökare till vår hemsida!

Djupt mörker dygnet runt sedan flera veckor tillbaka, en pandemi som för varje rapportering från Folkhälsomyndigheten tycks djupna med än fler insjuknade, med stora begränsningar vad gäller möjligheter att umgås med nära och kära och ta oss iväg till mataffären för nödvändiga inköp. En oro som krupit längre och längre in i var och en av oss är, att även jag/du skulle ha oturen att smittas – speciellt nu när ”räddningen”– vaccinet är så nära …

Vi har tagit till oss goda råd om hur vi ska förhålla oss och även utvecklat egna strategier för att ”hålla i och hålla ut …” Frågan är om inte bristen på dagsljus och den spontana samvaron med dem som betyder mycket för oss är allra svårast att hålla ut i. För de av oss som hittat alternativa sätt att hålla kontakten på – som långpromenader med matsäck, möten via webben, och matkasse hem etc. så går det väl an. Men för de som inte har samma möjligheter, ja, då blir de egna strategierna för att hålla kvar ljuset och hoppet ännu viktigare.

Konstföreningen har haft sitt sista styrelsemöte för året, denna gång på distans. Det går utmärkt att ha ett möte digitalt men det är självfallet också kvalitéer som går förlorade. För oss var det ledsamt att åter behöva stryka en fulltecknad och efterlängtad aktivitet i höstens program. Vi kom också fram till att det i rådande pandemiläge känns fel att annonsera ett program för våren 2021. Därför avvaktar vi fram till i mitten av mars, då föreningen håller sin årsstämma, innan vi presenterar vårens aktiviteter, som i första hand planeras att hållas utomhus.

En höjdpunkt under hösten var konstutlottningen, som genomfördes nästan helt digitalt med många fina föremål och glada vinnare. Flera konstverk av god kvalitet finns sparade till hösten 2021 och inköp av konstföremål fortsätter fram till dess.  

Ljuset kommer att återvända – det är endast en dryg vecka kvar till vintersolståndet och ganska snart därefter märker vi att dagarna blir längre…

Vaccinet kommer att bita på detta elaka coronavirus som förmörkat vår tillvaro i 10 månader redan och livet kommer sakta och säkert att återvända till något som vi själva väljer – kanske inte exakt så som det var tidigare – kanske med större medvetenhet, tacksamhet, ansvar och uppskattning av det som är.

Vi i styrelsen önskar dig och de dina allt gott under de kommande helgerna! Ett nytt år och nya upplevelser väntar!

Vaxholm den 13 december 2020

Ullabritt Skeppstedt

ordförande