Vårsalongen 2023 är över

På vernissagen den 13 maj strömmade folk in vid öppningen. 40 konstnärer ställde ut drygt 100 verk under veckan.

Anmälningsinformation

Vaxholms vårsalong är öppen för amatörer och professionella konstnärer som har anknytning till Vaxholm med omnejd.

Den maximala ytan som var och en får disponera är en kvadratmeter (d.v.s. summan av verkens yta får vara högst så stor). Ett större verk eller upp till fyra mindre kan rymmas inom måttet, även tredimensionella objekt tas emot.

Vi har plats för 40 deltagare. Bokningen öppnar 26 mars kl. 09.00 (OBS sommartid). Anmälan sker endast via hemsidan. Konstföreningen skickar ett svarsmail med en bokningskod som bekräftelse på anmälan och besked om deltagarplats samt betalningsinformation. Koden anges vid inbetalningen av anmälningsavgiften, som är 400 kr.

Anmälningstiden går ut 9 april, men observera att utställningen kan vara fulltecknad innan dess. Vi publicerar de antagnas namn på konstföreningens hemsida.

Villkor Vaxholms vårsalong 2023

  • Anmälan till Vaxholms vårsalong sker endast via hemsidan.
  • Detaljer om verken som t.ex. teknik, material, storlek, pris m.m. anges i ett separat webbformulär (Deltagarformuläret) som du länkas till när du får ditt svarsmail från konstföreningen. Fyll i formuläret senast 9 april.
  • Anmälningsavgiften 400 kr sätts in på konstföreningens plusgiro 15788-3, efter att du fått bekräftelse på deltagande från konstföreningen.
  • Vid inbetalning – skriv in bokningskoden i plusgirots meddelanderuta. Bokningskoden kommer med konstföreningens svarsmail.
  • Anmälningsavgiften återbetalas ej.
  • Verk som lämnas in till vårsalongen ska vara färdiga för upphängning och exponering.
  • Konstföreningen placerar och hänger verken i galleriet.
  • Konstföreningen står för annonsering och vernissagekostnader. Deltagarna hjälps åt, två och två, att vara utställningsvärdar efter föreslaget schema (två stycken tvåtimmarspass per dag). Obligatoriskt teckna sig för två pass (man anmäler sig till två möjliga pass, och vår schemaläggare väljer ut ett, för att säkerställa bemanning).
  • Vaxholms konstförening tar 25 % av försäljningspriset. Medlemmar i konstföreningen har möjlighet att köpa verken med 10 % rabatt, varvid konstföreningen tar 15%.
  • Konstföreningen tecknar en kollektiv försäkring.

Inlämning och hämtning av konstverk

Verken lämnas in torsdag 11 maj kl. 11-13 och 17–19 på Roddarhuset, Östra Ekuddsgatan 21, Vaxholm.

Konstföreningen kontaktar utställaren vid försäljning.  Ej sålda verk hämtas på Roddarhuset söndag 21 maj kl. 16–17, alternativt måndag 22 maj kl. 11-13.

Vernissage lördag 13 maj kl. 12–16 på Roddarhuset.
Utställningen är öppen 12–16 lör 13 maj – sön 21 maj med undantag för mån 15 maj då galleriet är stängt.

För frågor kontakta Peter Lundquist, peteringridlundquist [snabela] gmail.com