Vårsalongen 2022 hålls 14-22 maj

Vaxholms konstförening har som tradition att arrangera en vårsalong, som brukar möta mycket stort intresse från såväl deltagande konstnärer som besökare. Vårarna 2020 och 2021 tvangs vi ställa in vårsalongen.

Nu planerar vi att återigen kunna hålla en Vårsalong våren 2022!

Detaljer om hur och när man anmäler sig till att ställa ut kommer att publiceras här senast under februari 2022.