Vårsalongen 9 – 24 maj 2020

Anmälningsinformation

Vaxholms vårsalong är öppen för amatörer och professionella konstnärer som har anknytning till Vaxholm med omnejd. Den maximala ytan som var och en får disponera är en kvadratmeter. Två mindre verk eller ett större kan rymmas inom måttet, gäller även tredimensionella objekt. Vi har plats för 40 deltagare. Bokningen öppnar 15 mars kl. 09.00. Anmälan sker endast via hemsidan. Konstföreningen skickar ett svarsmail med en bokningskod som bekräftelse på anmälan och besked om plats. Koden anges vid inbetalning av anmälningsavgiften.

Anmälningsformuläret kommer att finnas härnedan!