Så här bildades Vaxholms konstförening

Vaxholm är en idyllisk liten stad, omgiven av vatten, i Stockholms innerskärgård. Miljön har lockat och lockar än idag många utövande konstnärer och även många konstintresserade personer. Den 21 april 1958 samlades en grupp med stort konstintresse, och bildade Vaxholms konstförening. Vid mötet var 25 personer närvarande men genom värvning ökade antalet till 102 medlemmar, redan vid årsskiftet 1958/59. Årsavgiften var då ett hundra kronor och föreningens budget således 10 200 kronor.

Av stadgarna, som fastställdes på det konstituerande mötet den 21 april 1958 framgår att föreningens ändamål är att

  • Ordna utställningar av konst
  • Ordna föreläsningar, studiebesök och studieverksamhet om konst och därmed besläktade frågor
  • Ordna utlottningar av inköpt konst
  • Ordna utställningsbesök, studieresor m.m.
  • Verka för att en permanent utställningslokal inrättas i Vaxholm

Några smärre ändringar och tillägg i stadgarna fastställdes år 2001 och år 2002.

Av föreningens arkiverade handlingar i Stadsarkivet framgår att man redan första verksamhetsåret både köpt in och lottat ut konst, liksom genomfört en rad aktiviteter.

Flera engagerade konstintresserade, boende i Vaxholm, skulle under de följande åren driva verksamheten framåt med intressanta, bildande och upplevelsefyllda inslag. Utlottningen av inköpta verk i november varje månad tycks ha varit en höjdpunkt med både föredrag och god middag på menyn.

I slutet av nittiotalet kom Vaxholms turistchef att väljas till föreningens ordförande. Det blev ett lyckokast för verksamheten som nu med hennes energi, kunskaper och engagemang snabbt kom att utveckla några av de grenar föreningens mål och inriktning föreskriver.

Utställningsverksamheten utvidgades till ett nära samarbete med grannkommunerna genom Konst i Roslagen, vilket blev ett begrepp och omfattade många av våra lokalt verksamma konstnärer. Man ordnade sommarutställningar, där en viss procent av försäljningen gick till ett stipendium, riktat till en ung person som valt konstnärliga ämnen och inriktning i sin utbildning. Ett annat mycket uppskattat inslag var högkvalitativa konstresor till intressanta mål, både i Sverige och i Europa. Den första resan gick till Barcelona i Spanien och med fanns 25 medlemmar från konstföreningen.

Under denna period och fram till år 2005 ökade medlemsantalet från 60 till 262.

Föreningen presenterade också månadens konstnär i Stadsbibliotekets fönster. Först i raden var konstnärinnan Astrid Munthe de Wolfe, som till vår glädje varit verksam under alla dessa år. Så sent som i augusti 2016 hade hon en stor separatutställning i Vaxholms rådhus i konstförenings regi.

På föreningens initiativ, och genom ett gott samarbete med kommunen, fick konstföreningen 2010 möjlighet att  disponera lokaler i Vaxholms rådhus för utställningsverksamhet. Denna fick ett varmt mottagande av både utställande konstnärer, med många skilda uttryck och tekniker, och av en stor publik. Många spännande, intressanta utställningar skapades och var till glädje för utställare, ortsbor och besökare från när och fjärran. För besöksnäringen i Vaxholm var utställningarna särskilt välkomna under lågsäsong. Under drygt fem år genomförde föreningen närmare 50 separata utställningar med vernissager och försäljning. För bemanningen under öppettiderna svarade medlemmarna, styrelsen och konstnärerna själva.  Också inslaget samtal med konstnären på vernissagedagen, uppskattades mycket.  Utställningsverksamheten på Rådhuset avslutades i augusti 2016.

Redan från start skapades ett vår- och ett höstprogram, vilket är fallet än idag. Utlottning sker likaså en gång per år i november och årsmötet hålls alltid i mars.

Ett återkommande och attraktivt inslag är Vårsalongen. Denna hölls för första gången 2005 och har med undantag för några år, då ingen lokal fanns att tillgå, hållits varje år sedan dess – de senaste åren på Roddarhuset i Vaxholm, ett trevligt galleri med försäljning och caféverksamhet.

Omkring 40 amatörer och professionella konstnärer, med någon anknytning till Vaxholm, ställer ut sida vid sida. Det är först till kvarn som gäller … och en kvadratmeter är den yta som man får att disponera. Det finns inget krav på teknik, material, genre etc. utan vi ger här en möjlighet för alla att få visa upp sitt skapande, utan att det granskats och godkänts av en jury före hängning. Styrelsens stora utmaning är att utifrån helt okända förutsättningar skapa en kvalitativ, intressant upplevelse för besökaren och förhoppningsvis lyckas så väl, att många av utställarna också får sälja.

Vårsalongen har en egen flik på vår hemsida.

Föreningen har alltsedan starten ett medlemskap i Sveriges Konstföreningar.