Campus Frescati maj 2023

Den 4 maj fick vi en visning av arkitektur och konst inomhus och utomhus på Stockholms Universitets huvudcampus Frescati. Universitetsmiljön i Frescati är i huvudsak präglad av tre arkitekter och deras kontor: David Helldén, Carl Nyrén och Ralph Erskine. Området rymmer även ett antal äldre byggnader som uppförts för områdets tidigare verksamheter.