Föredrag om Strömkarlen jan 2024

Den 22 januari hade vi besök av Hans Lundin, tidigare anställd vid Waldemarsudde, som berättade den spännande historien om den kontroversiella tavlan ”Strömkarlen” av Ernst Josephson, en målning som gjorde uppror mot Konstakademiens föreskrivna ideal och som istället banade väg för naturalismen och friluftsmåleriet. 

1872 reste Ernst Josephson till Norge för naturstudier i fjällen. Han kom att ägna sig åt Näckenmotivet under flera år. 1884 återvände han till Eggedal för att måla bland annat sin tredje version av motivet Näcken, som nu fick namnet Strömkarlen.

Konstverket finns idag på Waldemarsudde och är permanent infälld i väggen.