Hälsning från gamla styrelsen (mars 2021)

På årsmötet 13 mars 2021 avgick stora delar av konstföreningens gamla styrelse. Här följer avgående styrelseordförandens sammanfattning inför årsmötet:

Konstföreningens årsmöte närmar sig och hålls för första gången digitalt. Att forma och leda föreningens arbete är i högsta grad ett teamarbete som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt för allas kreativa bidrag. Det är både roligt och berikande! Det bygger på lust och frivillighet. Programskapandet har dessvärre starkt påverkats under det senaste året men uppslag saknas inte! Vi ligger i startgroparna!

Därför är det glädjande att några av våra medlemmar anmält intresse för och accepterat att vid årsmötet nomineras till poster i styrelsen när nu delar av den sittande styrelsen valt att inte ställa upp till omval eller lämnar av personliga skäl. Nya krafter tar vid med dem som är kvar från den ”gamla” styrelsen.

Vi som lämnar kan se tillbaka på många goda, engagerande, utmanande, positiva aktiviteter, ateljébesök, fem år av utställningsverksamhet och fortsatt Vårsalong med 40 deltagare, viktiga och närande styrelsemöten, ny vänskap etc. Allt detta och lite till vill vi önska den nya styrelsen som kommer att forma och leda föreningens verksamhet fr.o.m. lördagen den 13 mars!

Tack för förtroendet och uppskattningen vi fått ta emot!

Vaxholm den 6 mars 2021

Ullabritt Skeppstedt

ordförande