Konstföreningens styrelse

Ordförande                         

Ullabritt Skeppstedt 0704-32 83 30

ullabritt.skeppstedt@gmail.com

Kassör                                  

Anna Helleday 0705-91 92 72
helleday@telia.com

Sekreterare                        

Anna Gerge 0709-54 98 10 
anna@insidan.se

Ledamöter                         

Elisabet Attermark 0725-04 99 26

elisabet.attermark@telia.com

Kristina Bjuhr 0707-49 67 41
kristina_bjuhr@yahoo.se

Lena Lindholm 0705-42 33 50
lenaylindholm@gmail.com

Suppleanter                    

Ulla Hedhammar 0702-56 89 68
ulla.hedhammar@gmail.com

Anne-Marie Dahlman 
mimmidahlman@yahoo.se

Anne Pajunen 070-730 20 02
a@annepajunen.com

 

Besök gärna vår hemsida www.vaxholmskonstforening.se för aktuell information.
Du kan också följa oss på Facebook!

Vill du bli medlem? Anmäl dig då till Vaxholms konstförening genom att sätta in medlemsavgiften 200 kr på
postgiro 15788-3.
Vill du veta mer? Kontakta oss på: vaxholmskonst@hotmail.com.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)