Kompletterande uppgifter för deltagare i Vårsalongen

Fyll i och sänd nedanstående formulär noggrant, senast 16 april. Ange minst två tillfällen då du kan tänka dig att vara utställningsvärd under perioden 19–26 maj.