Kompletterande uppgifter för deltagare i Vårsalongen

Fyll i och sänd nedanstående formulär noggrant, senast 9 april. Ange minst två tillfällen då du kan tänka dig att vara utställningsvärd under perioden 14–21 maj.